Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Thomas Lindberg (formand)
  • Tobias Fonsmark
  • Kirsten Dencker
  • Jens Overgaard Dinesen
  • Per Henrik Lausten
  • Jesper Clausen

Suppleanter:
  • Christian Dencker
  • Lars Olufsen

Du kan skrive til os alle.